Официјален ArchLinux mirror

Arch Linux
Содржи пакети од официјалните repo-а : core, extra, multilib, testing, multilib-testing, kde-unstable. Се синхронизира неколку пати на ден.

За да го користите миророт, додадете ја следната линија во /etc/pacman.d/mirrorlist:
Server = http://arch.softver.org.mk/archlinux/$repo/os/$arch

ISO сликите можете да ги најдете тука. Целата содржина на mirror-от е достапна тука.
Неотел Слободен софтвер Македонија
Овозможено од Неотел во соработка со Слободен софтвер Македонија.